Co znamená širší pohled na kosmetiku?

Moje milé klientky a kamarádky,

ráda bych vás občas informovala o novinkách v kosmetice, ale i nových pohledech a významu, jaký dnes kosmetika a kosmetické ošetření má.

Proč jsem se tak rozhodla?
Dozvídám se mnoho zajímavých informací, o kterých vím, že jsou velmi užitečné a mohou Vám v mnoha oblastech pomoci. Proto se chci s Vámi o ně podělit.

Co znamená širší pohled na kosmetiku?
Podíváme-li se už na samotné slovo kosmetika,které je odvozeno z řeckého slova“kosmein“, zjistíme, že znamená něco uspořádat, mít harmonizující účinek. Tím je v péči o pleť, ale nejen o pleť, dán základní směr: udržet určitý „pořádek“ anebo ho znovu obnovit.

Skutečná celostní péče o pokožku a celkově o kondici člověka můžeme dělit na vnitřní
a vnější.

Pod vnitřní péčí rozumíme zdravý životní styl v širokém slova smyslu, která má čtyři oblasti: duchovní, duševní, společenskou a fyzickou.

Do fyzické oblasti spadá vhodná strava, dostatek pohybu a spánku a relaxace, kam patří  i návštěva kosmetického salonu. Pokožka je odrazem nitra člověka, proto má velký význam celková  kondice .

Vnější péče o pokožku zahrnuje používání kosmetických přípravků. Harmonické působení vnitřní a vnější péče tak přispívá k udržení duševní pohody, zdravého vzhledu pleti
a zabraňuje předčasnému stárnutí.

Další nové informace z oblasti péče o pokožku, ale i vědy související se zkvalitněním našeho života, jsem pro Vás připravila na své nové web-stránce.

Pokud byste si přály dostávat tyto informace emailem, napište mi na salonzdena@centrum.cz. Budu se těšit!

Přeji vám hodně štěstí a lásky.

Zdena